هر گاه سخن از ماساژ به میان می‌آید، ناخودآگاه تصویری از رفع خستگی توسط شخصی به عنوان ماساژور برای ماساژگیرنده تداعی می‌شود. به‌طور کلی فرهنگ ایرانی هرگز با این امر بیگانه نبوده و کم‌وبیش نام ماساژ و ماساژور در کشور، نام‌هایی آشنا به‌شمار می‌رفته است. اما در دهه اخیر تفاوت اساسی در نگرش به این مقوله صورت گرفته و این مقوله تغییرات اساسی و ساختاری به خود دیده است. افزایش تعداد ماساژورهای آموزش‌دیده، بستر بکری را فراهم آورد تا به سرعت، فرهنگ ماساژ گرفتن در تمامی اقشار جامعه رشد نماید، در حالی‌که در گذشته نه‌چندان دور این امر به قشر خاصی از جامعه که اکثرا طبقه مرفه جامعه را تشکیل می‌دادند اختصاص داده می‌شد.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 4560