این ابزار برای ورزش و تناسب عضلات صورت به ویژه عضلات فکی ساخته شده است و با اب کردن چربی اضافه، خطوط صورت را نمایان می سازد.