خانم های محترم بازدیدکننده مدام از ما می خوان كه ویدیوهای مرتبط با زیبایی رو بیشتر كنیم. حقیقت اینه كه ما هم دوست داریم این كار رو اما برخی اوقات منابعی كه به دست ما می رسه، محدود می شه. این هم یك استایل باحال برای مو