زیبازی: در این ویدیو Hailey Bieber روتین پوستی خودش رو به اشتراک گذاشته و محصولاتی که استفاده می کند برای شفافیت پوستش را معرفی کرده.