زیبازی: آیا می دانید که با ورزش کردن می توانید بدنتان را در مقابل بیماری Covid-19 مقاوم کنید؟

اگر فردی مبتلا به بیماری Covid-19 شود و ورزشکار باشد، می تواند ورزش متداول به شدت  بیماری شما کمک کند و بیماری ضعیف تری بگیرید.

فعالیت بدنی متداول می تواند به صورت قابل ملاحظه  ای خطر بستری شدن را کاهش دهد.

و همینطور خطر بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه و مرگ را کاهش دهد.

محققان بر این باوراند که طبق گزارشات بیمارانی که ورزش و فعالیت بدنی متداول داشته اند ، شدت بیماری برایشان نصف افرادی که بر عکس بودند ، بوده.

همچنین محققان دریافتند که این نوع افراد 2,26 برابر خطر بستری بیشتری دارند..

و 73,1 برابر خطر پذیرش در بخش مراقبت های ویژه، 49,2 برابر خطر مرگ ناشی از عفونت های ریوی گزارش شده است.

در مقایسه با افرادی که ورزش متداول داشته اند آن ها 1,2 احتمال بستری شدن و 1,32 برابرخطر مرگ گزارش شده است.

بی تحرکی سومین عاملی است که خطر مرگ ناشی از Covid-19 را افزایش می دهد.

همینطور افرادی که سیگار می کشند و بیماری های زمینه ای مثل چاقی، دیابت، فشار خون بالا، بیماری های قلبی و عروقی و سرطان دارند باید بیشتر مراقب باشند و اگر ورزش و تحرک کتداول داشته باشند می توانند درصد خطراتی که می تواند آن ها را تهدید کند را کاهش دهند.

مطالعات نشان داذه است افرادی که در آموزش و پرورش مشغول به کار بودند فعالیت بدنی خیلی کمی داشتند و خطر آن ها را می توانند بیشتر تهدید کند.

تحقیقات نشان داده است که حتی افرادی که بیماری های زمینه ای داشتند ولی فعالیت بدنی مداوم داشتند، خطر مرگ و بستری در بخش مراقبت های ویژه برای آن ها کاهش پیدا کرده است.

پیاده روی 30 دقیقه در روز 5 روز در هفته به صورت مداوم می تواند به سلامتی شما بسیار بسیار کمک کند. ولی توجه داشته باشید با سرعت متوسز پیاده روی کنید نه آرام.

ما همچنان بر این باوریم که ورزش و فعالیت بدنی متداول می تواند به سلامتی ما بسیار بسیار کمک کند و خطرات ناشی از مرگ و بستری ناشی از Covid-19 را کاهش دهد.