در آخرین شماره نشریه TIME مطلبی درخصوص دستگاه‌های غوطه‌ورسازی در آب‌نمک و نقش آن در کاهش اضطراب و نیز تاثیرات آن بر امواج مغزی به چاپ رسیده است. دکتر Feinstein محققی است که در پی اثبات این تاثیرات، آزمایش‌های خاصی را بر روی چندین داوطلب انجام داده است. مطلب زیر برگردان این مقاله است.

 

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 2964

«تجدید جوانی،‌ کاهش روند پیری و به عقب راندن دست تطاول زمان را با یوگا تجربه کنید». یوگا نه فقط این امکان را در اختیارتان می‌گذارد که جوانتر شدن را در درون خود حس کرده و سالم‌تر، عمری دراز را سپری کنید بلکه به معنی واقعی کلمه روند پیری جسم را به نحوی ملموس کند می‌کند. البته فرآیند پیر شدن روندی کاملا طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. هیچ علم و نظام اعتقادی نمی‌تواند علیه قوانین طبیعت قدعلم کند. اما آنچه یوگا می‌تواند انجام دهد کاستن از بسیاری از عوارض فیزیکی رایج پیری است. عوارضی چون ظاهر پوست، ضعف مزمن و انحراف و کجی ستون مهره‌ها که سبب جمع و کوتاه شدن آن می‌شود.

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 4748