زیبازی: Na Ho Óla Spa در ساحل معروف Waikiki به گردشگران خدمات بومی و سنتی اسپا ارایه می‌دهد.

ماسک ویژه گیاهی, طراحی نئوگوتیگ, ماساژ اروماتراپی, اسپا, ماساژ کف سر,

این اسپا همه خدمات را برای مهمانان شخصی می‌کند، از ژانویه تا اپریل. اسپا خدمات ویژه Seaweed Detox Body Wrap (80 دقیقه 156 دلار) همراه با ماساژ کف سر و صورت و نیز Happy Birthday که (50 دقیقه 120 دلار) شامل رپ تمام بدن رز و خدمات صورت رز می‌شود را نیز ارایه می‌کند. اسپا از دولاین Eminence و Malie Organics استفاده می‌کندکه از محصولات بومی‌ هاوایی هستند. برای پوست نیز برندهای Phytomer و HydroPeptide به کار گرفته می‌شود.

ماسک ویژه گیاهی, طراحی نئوگوتیگ, ماساژ اروماتراپی, اسپا, ماساژ کف سر,