زیبازی: پس از 21 ماه، اسپای La Mer Spa در ایرلند با طراحی نئوگوتیگ راه‌اندازی شد.

خدمات ارایه‌شده در این اسپا شامل Miracle Broth Facial (90 دقیقه/ 307 دلار) که ماسک ویژه با استفاده از گیاهان منحصربه‌فرد بومی است می‌شود. ماساژ اروماتراپی (50 دقیقه 147 دلار و 80 دقیقه 222 دلار) نیز ارایه می‌شود. خدمات منحصربه‌فرد دیگر این اسپا شامل جنگل‌درمانی می‌‌شود که 2 ساعت پیاده‌روی در جنگل می‌شود.