زیبازی: میزان بالاتر Botox Cosemetic می‌تواند به خوبی توسط بدن تحمل شود و ماندگاری بیشتری نسبت به دوز 20 واحدی متداول داشته باشد.

بر پایه نتایج جدید تحقیق کلینیکی که در Allergan انجام شده، میزان ماندگاری تاثیر و ایمنی استفاده از بوتاکس در اندازه‌های 40، 60 و 80 واحد در مقایسه با 20 واحد در بیمارانی که دارای چروک‌های ملایم پیشانی بودند بررسی شد. از 233 مورد که تحقیق را کامل کردند، 32درصد در گروه 40واحدی، 6/30درصد در گروه 60 واحدی و 5/38 درصد در گروه 80 واحدی در هفته بیست‌وچهارم واکنش نشان دادند در مقایسه با 16درصد از گروه 20 واحدی. برای پاسخ‌دهندگان با یک یا بیشتر از یک نقطه تزریق، زمان بازگشت به خطوط اصلی به‌عنوان تاثیر میزان مصرف در نظر گرفته شد. زمان متوسط برای بیماران مورد درمان قرار گرفته، 7/19هفته برای 20 واحدی‌ها و 24 هفته برای 40 واحدی‌ها برآورد شد.