زیبازی: سیستم جدید آنالیز VISIA Complexion امکان جدیدی را برای مشاورین زیبایی و پوست به ارمغان آورده است. این سیستم به دور سوژه می‌چرخد و از آن با شرایط ویژه‌ای تصویربرداری می‌کند.

مشاورین زیبایی و پوست, مراکز ماساژ, تشخیص چهره, صنعت زیبایی, سیستم تصویربرداری پیشرفته برای ارزیابی شرایط پوست صورت

مشاورین زیبایی و پوست, مراکز ماساژ, تشخیص چهره, صنعت زیبایی,

مشاورین زیبایی و پوست, مراکز ماساژ, تشخیص چهره, صنعت زیبایی,

نرم‌افزار دستگاه امکان تصویربرداری سریع همزمان با دسته‌بندی انواع پوست و تشخیص چهره را میسر می‌کند. تصویربرداری، مواردی همچون انواع چروک، حفره، بافت و لکه‌ها را با دقت عکسبرداری و در اختیار درمانگر قرار می‌دهد. این سیستم بسیار ویژه، تحولی در فرآیند تشخیصی صنعت زیبایی خواهد بود.