زیبازی: در کنفرانسی که سال گذشته با محوریت اسپا برگزار شد، سخنرانان در پی یافتن فرصت‌هایی پیرامون خدمات اسپا برای زنان رسیده به سن یائسگی بودند که طبق پیش‌بینی‌ها در 6 سال آینده به شدت رشد خواهند داشت.

خدمات اسپا, خدمات اسپا برای زنان, مراکز اسپا

اما درحالی که تغییرات اجتماعی پذیرش بحث در مورد یائسگی در فرهنگ‌های بسیاری را موجب شده، اما هنوز نقاب رازداری بر روی معادل مردانه آن یعنی یائسگی مردان وجود دارد. سطح هورمون در مردان آرام‌تر از زنان در سن یکسان کاهش می‌یابد. با این وجود سبک زندگی و بیماری‌های ناشی از آن، این روند را دستخوش تغییر قرار می‌دهد و منجر به نشانه‌هایی همچون افسردگی و درجات پایین تستسترون می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد تقاضا برای جلوگیری و درمان این روند رو به افزایش است.