زیبازی: ما باید احساس سلامتی دیجیتالی نیز داشته باشیم. همان‌طور که ما فقط غذاهای سالم را وارد بدنمان می‌کنیم، نیاز داریم تا رسانه‌ها و امواج مناسبی را هم وارد مغزمان کنیم.

مراکز اسپا, متخصصین ماساژ,

خدمات در مرکز The Oddly Satisfying Spa با استفاده از VR انجام می‌شود تا تصویری مثبت را در ذهن مردم بکارند، یک سم‌زدایی کردن تصویری. Tyler Pridgea مدیر مجموعه می‌گوید: «ما زمان زیادی را با گوش‌هایمان می‌گذرانیم و رسانه‌های تصویری بسیاری را استفاده می‌کنیم که برای سلامتی‌مان مفید نیستند.»

متخصصین ماساژی را در ترکیب با هدست VR طراحی کرده‌‌اند که در آن شبیه‌سازی سه‌بعدی می‌شود و همزمان یک غلتک برای ماساژ پشت افراد به کار گرفته می‌شود در حالی که مشغول مشاهده راهی پرپیچ و خم از میان علفزارها هستند. در برخی امکانات دیگر، متقاضی از یک کنترل‌کننده دستی بهره می‌برد تا راه خود را در فضاهای کیهانی باز کند!

شاید این ایده آینده مراکز اسپا باشد تا ذهن و جسم را همزمان آرام کنند و ماساژ دهند.