زیبازی: فناوری Motion Waves دارای حسگرهای مادون قرمز است که وضعیت و سرعت حرکت‌های تراپیست‌ها را به صورت همزمان آنالیز می‌کند و آن‌ها را تبدیل به صوت‌های طراحی شده‌ای برای ریلکسشین عمیق می‌نماید.

ماساژ تقویت شده، ابزاری جدید برای تبدیل حرکت به صورت است که تحولی بزرگ در دنیای اسپا و سلامتی خواهد بود، حالتی فیلترنشده از انرژی انسانی. در اینجا تراپیست هنرمند است، مشتری تماشاچی و خدمات مانند سمفونی.

مدل Gharieni Mo1 نخستین تخت اسپا همراه با سیستم درونی  Motion Wares است که در ابتدای 2018 وارد بازار شده است. این تخت احتیاج به هیچ نصب اضافی ندارد و دارای حسگرهای مادون‌قرمز و کنترل کامپیوتری است که به 9 بلندگوی برند Bose مرتبط می‌شود.