زیبازی: انجمن CIDESCO، استاندارد جهانی برای زیبایی و اسپا، به تمام اعضای خود خبر داده است که برای حفاظت از محیط‌زیست و سلامتی زمین، بر روی دانش‌آموزان، دانشجویان و هنرمندان آرایشگر کار کند و به آن‌ها پیشنهاد دهد تا تنها از مواد براق‌کننده (اکلیل) تولیدشده از مواد غیرپلاستیکی در دوره‌ها و آموزش‌های خود استفاده کنند.

با اطلاعاتی که از میکروبیدها در مواد آرایشی و آسیب‌هایی که آن‌ها به طبیعت و به‌ویژه آب‌ها و دریاها می‌زنند‌ به دست آمده، احتمال می‌رود تا برخی کشورها آغاز به ممنوعیت استفاده از اکلیل‌های تولیدشده از مواد پلاستیکی کنند.