زیبازی: حرکت‌ها و پوزها یوگا که ستون فقرات را بیش از محدودیت‌هایش پیچ یا خم دهد، می‌تواند ریسک شکستگی‌های متراکم ناشی از فشار مهره در افراد دارای استخوان‌های نازک را بیشتر کند. در تحقیق انجام شده توسط Mayo Clinic که بر روی 89 نفر اغلب زنان بین سال‌های 2006 تا 2018 انجام شد، مشخص شد 29 نفر از آن‌هایی که در طول تمرینات یوگا احساس درد داشتند، دچار آسیب‌های استخوانی شامل آسیب و انحطاط دیسک، سر ستون فقرات و شکستگی مهره شده اند.

شکستگی‌ها به خاطر فشار بیش از حد به ستون فقرات و دیسک‌ها به وجود آمده بود اما بیمارانی که به توصیه‌ها در خصوص انجام حرکات دقت کرده بودند، درد کمتری را احساس کردند و نشانه‌های بیماری نیز بهبود یافته بود.

Mehrsheed sinaki متخصص بازپروری و پزشک کلینیک Mayo در این خصوص می‌گوید: «یوگا فواید بسیاری دارد. تعادل بدن را بهتر می‌کند، انعطاف و قدرت را افزایش می‌دهد و فعالیت‌ اجتماعی بی‌نظیری است اما مردم باید باتوجه به سن‌شان در برخی حرکات به خاطر احتمال عواقب ناخواسته تجدیدنظر کنند.»

وی می‌افزاید: «اگر دچار پوکی یا کاهش تراکم استخوان هستید، بهتر است حرکاتتان را متناسب با وضعیتان انتخاب کنید. مربیان و کارآموزان باید در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر باشند تا از وضعیت جسمانی کارورزان مطلع باشند و از آسیب‌ها و جراحت‌های احتمالی جلوگیری شود.»