زیبازی:  Celluma ELITE جایگزین نمونه قبلی آن Celluma PRO شد آن هم به خاطر انعطاف‌پذیری بیشتر در عملکرد.

بازوی مفصل‌دار و چرخان، ابزار بسیار خوبی برای قرار گرفتن دقیق دستگاه در جای مناسب مورد استفاده بیماران است. این دستگاه گزینه مناسبی برای بیمارانی است که خودشان می‌خواهند از دستگاه استفاده کنند. Celluma سه نوع برنامه‌ریزی برای درمان آکنه، چروک و شرایط دردزدایی دارد. یک عینک محافظ نیز جزو پکیج خواهد بود.