زیبازی: انجمن متخصصین پوست بریتانیا به‌تازگی هشداری را درخصوص ماده شیمیایی (meth)acrylate منتشر کرده است، ماده اصلی در ناخن‌های اکریلیک، ناخن‌های ژلی و ناخن‌های ژلی براق چراکه آن‌ها باعث ایجاد اپیدمی آلرژی تماسی در انگلستان و ایرلند شده است.

نگرانی آن‌ها بر پایه تحقیقی بود که مشخص کرد 4/2درصد از کسانی که مورد آزمایش قرار گرفتند، نسبت به حداقل یک نوع از (meth)acrylate آلرژی داشتند. این روند در سرتاسر اروپا نیز گزارش شده است و زنان را تحت تاثیر قرار داده است.

گزارش به سه نوع اصلی ناخن‌های مصنوعی که حاوی (meth)acrylate بودند توجه ویژه کرد: ناخن‌های ژلی، ناخن‌های اکریلیکی و ژلی براق. حتی آن‌هایی که توسط حرفه‌ای‌ها بر روی ناخن گذاشته شده بودند نیز از این قاعده مستثنی نبودند. موضوع هنگامی شروع می‌شد که این محصولات با هر بخشی از پوست در تماس قرار می‌گرفتند. واکنش‌‌های آلرژیکی شامل شل شدن ناخن‌ یا قرمزی شدید، خارش شدید، نه‌تنها در نوک ناخن بلکه هر جایی از بدن که در تماس با ناخن‌ها قرار می‌گرفت شامل پلک، صورت، گردن و آلت‌تناسلی می‌شدند. در موارد نادر مشکلات تنفسی نیز رخ داده بود.