زیبازی: مرکز Adler Spa Resort Balance در ایتالیا برنامه Regenerative Nanovi Therapy (43دلار/ 20 دقیقه) را با استفاده از ابزار استنشاق اکسیژن NanoVi به مشتریانش پیشنهاد می‌دهد.

به گفته Hans Eng این دستگاه، باعث بهبود فرآیند طبیعی درمانی بدن با به‌کارگیری جریان هوای دارای مولکول‌های اصلاح شده آب می‌شود که غلظت بیشتری یافته‌اند. مهمان با تنفس خود، قطرات هوا را با ویژگی‌های خاصشان به درون ریه‌های خود می‌کشد و به سلول‌هایش منتقل می‌کند که در بازسازی آن‌ها کمک می نماید. برخی گزارش‌ها حاکی از بهبود وضعیت انرژی و کیفیت خواب، بهبود بی‌خوابی ناشی از مسافرت‌های طولانی هوایی، کاهش خشکی عضلات و التهاب نیز بوده است. مهمانان در مراکز اسپا، ماسک را بر صورت می‌گذارند و اکسیژن مرطوب را به مدت 20 دقیقه تنفس می‌کنند.