زیبازی: گاهی وقت ها ما در شرف یک تغییر بزرگ در زندگی هستیم و قبل از دیدن تغییر اول آن را احساس می کنیم.

ما می خواهیم چند تا از آن حس هایی که نشان از یک تغییر بزرگ و خوب دارد را با هم ببینیم.

1. از فاز مرحله انکار خارج می شوید.

وقتی یک جایی در زندگی گیر میفتیم، به انکار روی می آوریم. (این عمر ساخته ی ذهن ما است) که برای محافظت ما ازز اتفاقات ناگوار شکل می گیرد.

اما بعد به مرور زمان که اعتماد به نفس کافی برای پذیرش و حل مشکل پیدا می کنیم، ما از این فاز خارج می شویم.

2. پی به تصمیماتی که گرفتید و شما را به امروز هداست کردند می برید.

تغییرات بزرگ با خودآگاهی شروع می شود

زمانی است که گذشته از جلوی چشم شما می گذرد، چه شما سپاسگزار تصمیمات خود باشید یا پشیمان باشید.

این فرآیند به شما دانش و آگاهی لازم را می دهد که با قدم ای محکم رو به جلو گام بردارید.

3. در مورد باورها و هدف های خود به تصویری واضح و روشن میرسید.

بعد از گذشتن از مرحله خارج شدن از فاز انکار، به جایگاه مناسب میرسید.

ممکن است بعض چیزهایی که تا الان می خواستید دیگر برای شما الهام بخش نباشند و یا برعکس.

4. ممکن است بخواهید یک خانه تکانی کنید، و از خیلی چیز ها خلاص شوید.

غیر فیزیکی یا فیزیکی، خیلی چیزها را دور میریزید چون دیگر نمی خواهید آن ها را با خودتان حمل کنید.

5. دغدغه های شما تغییر می ککند، به مسائل دیگری می پردازید.

زمانی که بخشی از زندگی بهبود یا رشد می کند، معمولا قسمت های دیگر که نساز به بهبود دارند خودشان را واضح تر نشان می دهند.

و در نهایت شما با شکرگزاری، تجربیات گذاشته را رها می کنید و با حس خوب وارد می شوید.