زیبازی: این روز ها ترک فضای مجازی تقریبا کار غیر ممکنی تلقی می شود.

شبکه های اجتماعی همانطور که باعث می شوند به روز باشیم و بتوانیم حجم زیادی از اطلاعات را دریافت کنیم، می توانند باعث شوند وقت زیادی را صرف مطالب غیر مفید کنیم.

دقیقا به همین خاطر نساز است که حواسمان به کسایی که دنبال می کنیم باشه.

1. پیج های زرد

پیج های زرد پیج هایی هیتند که بیش از  20% مطالبشان مطالب خرافی، شبه علمی و نادرسته; هرکسی ممکن است در محتوای به اشتراک گذاشته اش خطا داشته باشد، اما بیش از

20% می تواند آسیب جدی به تفکرات فردی بزند.

2. کمیت بالا، کیفیت کم

پیج های زیادی هستند که کمیت بالایی از محتوا را در روز به اشتراک می گذارند اما محتوای مفید و بدرد بخوری ندارند، اسن پیج ها باعث می شوند حجم زیادی از "هیچ" وارد مغز ما شود و فقط زمانتان هدر رود.

3. پیج های خبری

پیج های خبری برای گرفتن مخاطب بالا، از تکنیک هایی استفاده می کنند که به سلامت روان شما آسیب می زند، استفاده از ترس و خطاهای شناختی برای جلب توجه و دادن اخباری که به صورت مستقیم و جدی روی زندگی افراد تاثیر ندارد، باعث تولید ناراحتی مضاعف و احساس بدبختی می شود.

پیج های خبری حقیقت را نمی گویند، صرفا بخشی از یک خبر را به اشتراک می گذارند; باعث تقویت خطاهای شناختی می شوند و این اضطراب مداوم (حتی کم) پیگیری اخبار را تبدیل با یک اعتیاد می کند.

مطمئن باشید اگر اتفاقی جدی و تاتثیرگذار در حال رخ دادن باشد، از منابع دیگر نیز با خبر خواهید شد.

4. پیج های رویا فروشی

رویا فروشی یکی از کاسبی های جهل به حساب می آید; افراد زیادی در اینستاگرام و شبکه های اجتماعی مشابه، نمونه ای از یک زندگی ایده آل را به اشتراک می گذارند و به وسیله ی آن وعده ی اتفاقات خوب را با شرکت در پکیج های مختلف می دهند، چنین پیج هایی احساس بدبختی را در شما تقویت می کنند...

5. مروج توهم توطئه

افرادی که به اسم تئوری و حقایق، صرفا مطالبی که از تخیلشان نشات گرفته را به اشتراک می گذارند و ترس افراد را در چنین زمینه هایی تحریک می کنند.

چنین مطالبی به سادگی افراد را از واقعیت، دور می کند و قدرت تخسل را پایین می آورد.